ChessPM   - שחקו שחמט -   אתר של IM מיכאל פסמן

     
  

להלן הדגמה של השימוש באפליקציה באמצעות סרטון קצר.

סרטון של משחק שחמט מול יריב כלשהו ברשת. המערכת מותאמת גם למשחק בטלפון נייד. הזמשחקים נשמרים בהסטוריה ושחקנים אחרים יכולים לראות את המשחק גם בזמן אמת.


סרטון של פתרון בעית שחמט . במערכת העתידית המדריך של הקבוצה יוכל לשמור בעיות מתאימות לתלמידיו והם יוכלו להכנס עם קוד משתמש מתאים ולקבל את הבעיות ולפתור אותן